relatiebehoeften

In iedere relatie zijn er ups en downs te vinden. De ene relatie wat sterkere ups en downs dan de andere. Dit hoeft geen problemen te leveren, maar als dit wel het geval is? Er is dan twijfel wel of niet uit elkaar gaan en sprake van een gebrek aan communicatie. Iets wat je wel zou kunnen oplossen. Met deze 6 relatie vragen krijg je meer inzicht in de relatie, stof om over te praten en om jou relatie te verdiepen. Weer het gevoel te hebben om samen hand in hand de toekomst tegemoet te gaan.

Als je over deze relatie vragen hebt nagedacht, zijn oplossingen dichterbij dan je ooit had gedacht. Tenminste, ik mag ervan uit gaan dat je de relatieproblemen wilt oplossen, de ruzie met je vriend wilt begrijpen. Het wordt tijd om te praten over je relatie en de behoeften die er binnen de relatie zijn.

De 6 vragen zullen uiteindelijk jullie relatie nog beter maken, als je er wel met elkaar over praat. Het zijn vragen die je (ook) aan elkaar kunt stellen en je daardoor helpen om meer inzicht te krijgen in jullie relatieproblemen. Het zal de relatie enkel sterker maken, doordat de vragen gericht zijn op basisbehoeften en een sterke basis is nodig voor een succesvolle relatie.

Relatie vragen: De 6 behoeften

Binnen een relatie zijn er 6 behoeften. Deze behoeften zijn vaak de kern van veel problemen, de negatieve draai die de relatie heeft gekregen. Tijd om de behoeften in kaart te brengen en dat je er over samen gaat praten. De 6 behoeften die ik in kaart breng voor je zijn:

 

  1. zekerheid
  2. onzekerheid
  3. erkenning
  4. liefde
  5. groei
  6. bijdragen
6 behoeften

#1 Relatiebehoefte: zekerheid

Zekerheid kun je beter vertalen naar duidelijkheid. Je wilt weten waar je aan toe bent en je veilig voelen. Je wilt zeker weten dat je partner van je houdt en dat hij bij jou blijft. Dat jij op nummer één staat. Het erop kunnen vertrouwen dat de ander je niet zomaar in de steek zal laten en dat eventuele uitdagingen die er zijn samen op te lossen zijn.

Het gevoel dat er iets niet klopt, is een slecht voorteken en een vorm van intuïtie die je nimmer mag negeren. Het is de kracht van binnen, wat je zekerheid geeft als je durft te luisteren, hoe pijnlijk het ook is. Uiteindelijk geeft de zekerheid je een goed en veilig gevoel.

Bedenk hoe zeker jij ervan bent dat hij je niet in de steek laat en hoe zeker jij ervan bent dat je hem niet verlaat.

#2 Relatiebehoefte: onzekerheid/afwisseling

We hebben allemaal een zekere mate van behoefte aan voorspelbaarheid, maar willen tegelijk niet iedere dag precies weten wat er straks en morgen en overmorgen en dan die morgen gaat gebeuren. Het moet niet TE voorspelbaar worden, dat is saai. Je wilt op een gegeven moment toch echt iets anders dan hetzelfde alweer.

Je hebt behoefte aan variatie, aan uitdagingen die je emotionele en fysieke grenzen oprekken. Momenten die je uit je comfortzone brengen, het verrassingseffect of die je flabbergasted neerzetten.

Bedenk dan hoe vaak jij wordt verrast of jij je partner verrast. Doen jullie wel nieuwe, spannende dingen samen?

#3 Relatiebehoefte: erkenning / waardering

Je wilt graag gezien, gehoord en erkend worden, tenminste dit zo voelen. Dat hebben we allemaal. We willen ons belangrijk, nodig en gewild voelen. We vergelijken ons daarom ook met anderen en vinden onszelf beter of slechter dan de ander. Wanneer je je bijzonder voelt, verhoog je je norm, wat iets positiefs is. Daarentegen als je veel focus hebt op erkenning/waardering, dan zul je problemen ervaren met het je verbonden voelen met anderen. Je kijkt meer naar de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Je haalt jezelf naar beneden, wat resulteert in een laag zelfvertrouwen, de twijfel of je wel goed genoeg bent.

Bedenk hoe belangrijk je partner voelt voor jou en jij voor hem. Hoe vaak laat je hem zien hoe belangrijk hij is voor jou en vice versa? En zijn/jouw inzet, hoe wordt waardering geuit?

#4 Relatiebehoefte: liefde / contact

Wij zijn allemaal op zoek naar liefde en verbondenheid met onszelf en andere mensen. We hebben de zorg/liefde van anderen nodig, zodat we weten dat we er mogen zijn en dat we erbij horen. Deze behoefte ontstaat in onze kinderjaren, toen we nog niet voor onszelf konden zorgen en volwassenen de zorg voor ons hadden.

Bedenk hoe geliefd je partner zich voelt door jou en hoe geliefd jij je voelt.

#5 Relatiebehoefte: groei

Als je niet kunt groeien, ga je achteruit en sterf je af. Je zit dan op slot en er sterft van binnen iets af. We moeten juist continu emotioneel, intellectueel en spiritueel blijven groeien. Er is geen middenweg. Alles in je leven moet onderhouden worden, gecultiveerd, ontwikkeld en uitgebreid. Het zo laten, kan niet. Je moet ervoor zorgen en laten groeien, zodat het niet verslechtert en afsterft.

Bedenk of er binnen de relatie voor beiden voldoende ruimte is om te groeien als persoon.

#6 Relatiebehoefte: bij dragen (aan grotere geheel)

Ieder mens heeft de behoefte om vanuit zijn/haar overvloed te delen met degenen om je heen. (Emotionele) problemen en bronnen van pijn verdwijnen, wanneer je focust op delen in plaats van ontvangen. Je draagt bij aan het grotere geheel en voelt je verbonden met andere mensen. Je wilt niet enkel en alleen voor jezelf zorgen, maar ook op een positieve manier het leven van anderen beïnvloeden door te geven.

Bedenk of jullie beiden bijdragen aan de relatie en jullie eigen leven.

Behoeften vervullen

Het is ontzettend belangrijk om behoeften te vervullen. Onvervulde behoeften leveren negatieve energie op, als gevoelens van ontevredenheid en frustratie. De andere kant moet je ook niet hebben, namelijk overmatig vervulde behoeften. Dit leidt ook tot negatieve gevoelens, als futloos en energieloos. Vergelijk het met te weinig eten, dan heb je honger (onvervulde behoeften), of veel te veel eten, geeft buikpijn (overmatig vervulde behoeften).

Wanneer behoeften vervuld worden naar behoefte, ontstaan er positieve gevoelens die jou als mens in beweging brengen. Er ontstaat plezier, vreugde en passie. Gevoelens die essentieel zijn in het fundament van jullie relatie. 

Relatie vragen

Ga met elkaar in gesprek, wanneer je weet aan welke behoeften het schort. Is er sprake van een onvervulde behoefte of een overmatig vervulde behoefte? Zorg dat plezier, vreugde en passie weer terug komen in de relatie en dat jezelf binnen de relatie gelukkig wordt.

LET OP! Als er sprake is van enige vorm van huiselijk geweld (verbaal en/of fysiek), ga dan niet een gesprek aan, maar stap uit de relatie. Je raakt jezelf kwijt in de relatie waar sprake is van geestelijke mishandeling. Het is niet makkelijk om weg te gaan, en er zijn zelfs redenen te bedenken waarom je ongelukkig in relatie blijft. Vind de kracht van binnen om te doen wat je gevoel je allang vertelt.