Agressie Training

Interview met Koen Lucas van het bedrijf “Agressie Training” over agressietraining bij verbaal geweld in de relationele sfeer. Zijn bedrijf bestaat niet meer, maar zijn kennis is waardevol doorgegeven en maakt deel uit van de inhoud van het boek.

Dit is niet het volledige interview, slechts een weergave. De interviews worden verwerkt in het boek “Zo, die tyfus kerstboom staat!”. De weergave geeft een blik op het interview met de waarde die er onder meer in naar voren kwam.

Introductie

Koen Lucas had een functie als Toezichthouder. Vanuit deze functie kwam hij vaak in aanraking met agressie. Hij merkte dat er een manier was om er mee om te gaan en de boosheid minder werd. Vanuit deze helderheid is Koen agressietrainer geworden bij Agressie Training en zet zich al 10 jaar in.

In die 10 jaar is zijn passie voor professionele gedragsvaardigheden alleen maar sterker geworden. Hij verzorgt de opzet van de trainingen en het maatwerk. Hij geeft agressietraining en leeft volgens het motto:

De agressie neemt niet toe, burgers worden mondiger en daaraan kunnen professionals bij overheid en bedrijven zich aanpassen.

Voor meer informatie over Koen Lucas en agressietraining verwijs ik je naar de website van Agressie Training.

Het interview bij No Kidding

Het interview was zeer waardevol. Koen is een man, die duidelijke inzichten heeft in de gedragingen rondom agressie. Hij maakt goed gebruik van bestaande theorieën als de dramadriehoek en transactionele analyses (download pdf) of lees het artikel van Koen Lucas over Transactionele Analyse. Hij weet waar hij het over heeft en waar het te kort in schiet.

Ondanks dat Koen meer betrokken is in agressietraining op de werkvloer, kan hij zich goed inleven in de relationele sfeer. De aanpak van agressie zou goed toe te passen zijn binnen de relationele sfeer. Zo verwijst Koen naar de LSD en VLES aanpak. Deze termen en aanpak zijn ontwikkeld door Koen en staan voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen en Vraag, Luister, Empathie en Samenvatten.

Koen noemt één van de belangrijkste oorzaken van (verbaal) geweld in de relatie, namelijk angst. Vanuit deze angst komt alles weer terug op zelfbehoud. En door het stellen van grenzen kan men uit zijn rol binnen de transactionele analyse stappen, oftewel kruistransactie.

Hij is van mening dat agressietrainers een waardevolle toevoeging kunnen zijn binnen de relationele sfeer. Helaas is dit niet mogelijk door economische beperkingen.

voorlichting

Tips/adviezen

Zoals ik al zei was dit een waardevol interview vanuit een bijzonder oogpunt van een man met ervaring en deskundigheid. Hij heeft zijn kennis en kunde gedeeld voor de totstandkoming van het boek. Echt waardevol!

Als tips gaf Koen mee om te bedenken wat je eigen rol is (niet je verantwoordelijkheid, dus).

  1. Wat is je eigen bijdrage naar de dader? Wat zou je doen? om het op te lossen? Wat houd je tegen?
  2. Wat zijn de irreële overtuigingen/gedachten die je hier houden?

De video

Koen heeft ingestemd om het interview op te nemen. Met toestemming van Koen heb ik hier een samenvatting van max 5 min van het interview weergegeven.

Het interview met Koen Lucas van agressietraining.com te Cuijk over verbaal geweld in de relationele sfeer is verwerkt in deze video. Het volledige interview is verwerkt in het boek ‘Zo, die tyfus kerstboom staat!

Zelf geïnterviewd

Wil je zelf een bijdrage leveren aan het boek door middel van een interview? Nodig mij uit en ik hoor graag je verhaal en ik ben nieuwsgierig naar de inzichten ten aanzien van verbaal geweld. Ben jij de expert die kan bijdragen? Wacht niet en stuur een mail naar elisabeth@zodietyfuskerstboomstaat.nl.

Wat vond je van het interview met Koen? Wat vond je waardevol? Wat heb je eruit gepikt? Laat een reactie achter of stuur mij een mail op elisabeth@zodietyfuskerstboomstaat.nl. Ik lees graag je input en beantwoord je verhaal.