kadera

Interview met Paula van het Steunpunt Huiselijk Geweld Zwolle, Kadera.

Dit is niet het volledige interview, slechts een weergave. Namen zijn hier aangepast. De interviews worden verwerkt in het boek “Zo, die tyfus kerstboom staat!”. De weergave geeft een blik op het interview  met de waarde die er onder meer in naar voren kwam.

Introductie

Paula is voor het Steunpunt huiselijk geweld Zwolle gaan werken, omdat ze een steentje wil bijdragen in de hulpverlening voor huiselijk geweld. Ze wil huiselijk geweld bespreekbaar maken en het helpen stoppen.

Ze is al 4 jaar werkzaam als hulpverlener. Ze beantwoordt hulpvragen van slachtoffers, verplegers, omstanders, etc. Ze brengt in kaart wat en hoe, binnen het systeem. Dit is het complete plaatje van mensen die betrokken zijn in en bij de situatie.

Het interview bij Kadera

Het interview was kort en duidelijk. Paula is een bijzondere vrouw om mee in gesprek te zijn. Ze heeft benadrukt dat haar antwoorden, haar visie zijn. Het is niet dé waarheid.

Paula vindt het belangrijk om de wisselwerking binnen een relatie inzichtelijk te krijgen. Hierdoor verdwijnt het beeld van ‘slachtoffer’ en ‘pleger’. Zo ben je in staat om het hele probleem aan te pakken. Ook de gevoelens die vaak bij beiden spelen, kun je aanpakken. Denk aan het gevoel van angst.

Ze weet oorzaken van verbaal geweld in de relationesfeer aan te duiden. Bijvoorbeeld de omstandigheden ten tijde van de opvoeding. Vaak was er hier al sprake van huiselijk geweld. Het herhalen van die geweldscyclus is dan eigenlijk een ‘logische’ volgende stap.

Zo ook het stoppen van de geweldscirkel. Ze ziet dat kinderen toch vaak wel de grootste motivator zijn om de cyclus stop te zetten. Er wordt dan vaak gedacht aan de veiligheid van de kinderen en de wens voor een andere opvoedingssituatie voor hun kinderen dan ze zelf hebben ervaren. De grens is bereikt van: “Ik wil dit niet langer meer.”

Paula kaart de loyaliteits-problematiek aan, net als no-kidding, als het op de kinderen aan komt. Kinderen houden namelijk van beide ouders. Ze kunnen in het begin, wanneer de ouders nog op elkaars lip zitten, sterk blijven tot de veiligheid weer keert. Dan kunnen ze bijvoorbeeld onzeker worden en/of agressief.

voorlichting

Tips/adviezen

Paula raadt je aan om die stap te gaan zetten (de cyclus stop te zetten), om het geweld te stoppen, en daarna ook door te zetten. Familie en vrienden kunnen onbegrip tonen in de vorm van advies als: “Dan ga je toch weg”. Een instantie als een Steunpunt Huiselijk Geweld, heeft een andere kijk op de situatie en is professioneel. Blijf jezelf serieus nemen, je bent dat waard!

En uit de relatie stappen is geen teken van zwakte en ook zeker niet de makkelijkste weg, maar wel een weg waarbij jij jezelf serieus kunt nemen, het voorbeeld voor de kinderen kunt zijn zoals jij dat nu al zou willen. Jij bent dat waard! Jouw kinderen zijn jouw als moeder waard dat je doet wat goed is voor jou en voor hen! Bij elkaar blijven is niet altijd een oplossing, ook niet voor de kinderen.

De video

Paula heeft niet ingestemd om het interview op te nemen. Ik heb wel een video opgenomen voor en na het interview met het Steunpunt huiselijk geweld Zwolle.

Van alle informatie die ik heb verzameld bij de steupunten, heb ik een samenvattende video gemaakt. Die geeft de informatie goed weer en 3 belangrijke tips.

Zelf geïnterviewd

Wil je zelf een bijdrage leveren aan het boek door middel van een interview? Nodig mij uit en ik hoor graag je verhaal en ik ben nieuwsgierig naar de inzichten ten aanzien van verbaal geweld. Ben jij de expert die kan bijdragen? Wacht niet en stuur een mail naar elisabeth@zodietyfuskerstboomstaat.nl.

Wat vond je van het interview met Paula? Wat vond je waardevol? Wat heb je eruit gepikt? Stuur mij een mail op elisabeth@zodietyfuskerstboomstaat.nl. Ik lees graag je input en beantwoord je verhaal.