geweldsspiraal

Huiselijk geweld is zelden een opzichzelfstaand incident. Eerder zijn er patronen huiselijk geweld of gedragingen gericht op het vestigen en onderhouden van kracht en controle over een partner. Een patroon huiselijk geweld wordt omschreven als de cirkel van geweld. Ik spreek liever van de spiraal van geweld, omdat je steeds verder naar een dieptepunt gaat en het geweld steeds verder escaleert. In het ergste geval overlijdt het slachtoffer.

De spiraal van geweld laat op een duidelijke manier zien hoe de dynamiek in jouw relatie met geweld eruit ziet en de gevaren van deze dynamiek. Pas als je weet wat de cirkel is en waar het voor staat, ga je jouw eigen specifieke cirkel van geweld herkennen. Dat geld ook voor verbaal geweld in een relatie. Op basis van herkenning kun je de spiraal van geweld doorbreken. Mijn model baseert zich op de kern van de cirkel van geweld en geeft duidelijk het effect weer.

Het kost veel zelfvertrouwen en steun om de spiraal van geweld te doorbreken, om stappen te gaan zetten. Er is één cruciale stap te zetten voor je, en dat is om met iemand in contact te komen.

De spiraal van geweld

Het geweld in relatie neemt door de jaren heen toe. De relatie zuigt zich verder naar telkens een nieuw dieptepunt van geweld.

Zo kan er een begin worden gemaakt met verbaal geweld in relatie, schelden bijvoorbeeld. Aangezien de ander imuun lijkt te worden voor ‘Trut’, wordt er gedreigd met het beëindigen van de relatie. Dit helpt vervolgens onvoldoende om de controle te behouden. Wellicht gaat hij met deuren gooien om een statement te maken. En voor je het weet valt er de eerste klap. Zo wordt het steeds meer en meer. Je wordt in het geweld gezogen, de geweldsspiraal daalt af naar een dieptepunt.

Mijn spiraal van geweld kent 6 fases. Deze fases zijn een goede, simpele en krachtige weergave van een relatie in geweld. Je hoeft je niet in alle fases te herkennen, want fantasie en/of excuses kunnen gaan ontbreken als je er zover in gezogen bent.

# Geweld

Dit is de fase van de uitbarsting. De ene partner probeert de andere partner te domineren door middel van geweld.

# Schuld

Er volgt na de geweldsfase een schuldgevoel of juist niet. Wanneer dit gevoel er niet is, zal de schuld op de lijdende partij worden geschoven onder het mom van ‘je zag het aankomen’, ‘jij maakte mij zo boos’ of ‘je had het verdiend’.

Ook kan er een ander gevoel dan schuld ontstaan, als angst voor vergelding of verlatingsangst door de ander of het inlichten van een andere partij.

# Excuses

De excuses zijn gebaseerd op het voorgaande schuldgevoel. Dit kan met woorden zijn, beloftes om het nooit meer te doen en/of daadwerkelijk kado’s of bossen bloemen. Alles om de genegenheid terug te winnen van de ander en zekerheid te hebben dat de ander niet weggaat of met iemand anders gaat praten. Het redden van wat er te redden valt, zo gezegd.

# Normaal gedrag

Er lijkt niets meer aan de hand te zijn. Het kan zelfs zo zijn dat er niet meer over het incident wordt gesproken. Er kan een belofte worden gemaakt om in therapie te gaan. Alles lijkt weer de goede kant op te gaan.

# Fantasie

Het lijkt zo goed de goede kant op te gaan, dat er zelfs toekomstplannen worden gemaakt. Samen vertrek je in de fantasiewereld die wordt gemaakt. Het geweld vindt dan niet meer plaats en je ziet alleen nog maar de geschetste roze wolken. Wat ziet die toekomst er ontzettend mooi uit. Zo mooi, dat weggaan van deze toekomst het laatste is waar je aan denkt.

# Spanningen

Spanningen komen weer om de hoek kijken. De problemen die de ander heeft, ervaart en/of beleeft, zorgen voor de verandering van atmosfeer in de relatie. Excuses zijn niet langer oprecht en langzaam worden de roze wolken uitgegumd. De realiteit klopt op je deur en wacht tot je hem binnen laat.

En zodra je de deur opendoet en hem binnenlaat is geweld meegekomen. Geen weg meer terug, gevangen. Tot je bij de fantasie bent aangekomen die je niet wilt achterlaten. Verder en verder word je gezogen in verbaal geweld in relatie.

Het lijkt erop dat je nooit uit zo’n sterke zuiging kunt komen. Alleen ik zeg je, dat het kan! En met mij nog vele anderen. Als zij het kunnen en zichzelf op de wereldkaart durven te zetten, dan durf jij het ook. En wij deden het volgende, om de spiraal van geweld te doorbreken.

isolement doorbreken

Spiraal van geweld doorbreken binnen de relatie

De spiraal van geweld doorbreken vereist kracht. Het is het meest moeilijke binnen de wisselwerking van de relatie. De constante verontschuldigingen en wroeging van je partner kunnen het extreem moeilijk maken.

Hoe langer je in zo’n relatie zit, hoe gevaarlijk het wordt. En ook hoe moeilijker het wordt om het te doorbreken. Het is niet simpel of snel. Je wordt vaak meer depressief en nerveus en je kunt zelfs zijn leugens gaan geloven, denken dat het geweld gerechtvaardigd is en dat jij het verdient.

De dynamiek in de relatie is vaak gecompliceerd. Relaties zijn gebaseerd op een onbalans van macht, en vaak zijn de slachtoffers afhankelijk. Deze afhankelijkheid kan financieel zijn of emotioneel. Ook angst,  een lage zelfwaardering en isolatie spelen een belangrijke rol. Het besef van een relatie hebben waarin huiselijk geweld wordt gepleegd, is er vaak niet. Je begrijpt het (nog) niet.

Het kost veel zelfvertrouwen en steun voor een slachtoffer om stappen te gaan zetten om de cirkel van geweld te doorbreken. Zelfvertrouwen kun je bijvoorbeeld opbouwen door grenzen te gaan stellen.

Om de cirkel van geweld te doorbreken, ongeacht hoelang je er al in zit, komt neer op één ding, aangenomen dat er al een vergroot zelfvertrouwen is: vertel het iemand. Dit kan een buurman zijn, een vriend, een familielid, iemand die wil luisteren! Dit kunnen ook steunpunten zijn. Wees sterk en vertel je verhaal. Zo komt er een ondersteunend netwerk op gang.

Wat belangrijk is in deze fase, is dat de persoon aan wie je het vertelt ook daadwerkelijk luistert. Er kan waardevol advies worden kunnen geven. Ik had professioneel hulp bij de relatie in de vorm van relatietherapie en maatschappelijk werk. Niemand heeft gereageerd op de agressie in de vorm van verbaal geweld in relatie en de financiële greep. Verbaal geweld en financieel geweld is huiselijk geweld. Sta ervoor! Niet iedereen is zich ervan bewust en ze kunnen je onzeker maken. Dat is juist niet wat je beoogt te bereiken, als je net je zelfvertrouwen aan het opvijzelen bent.

Er is nooit een excuus voor huiselijk geweld, echt geen één. Toch geloven slachtoffers vaak dat hun partner niet echt gewelddadig is, en ze kijken verder dan het geweld of ervaren het niet als zijnde huiselijk geweld, waarmee de spiraal van geweld je verder zuigt in het geweld en de patronen huiselijk geweld zich voortzetten. Je kunt de spiraal van geweld doorbreken. Wees sterk en communicatief. Durf te gaan praten.

Praten kun je doen face to face, maar je kunt ook via chats of per mail in contact komen met anderen. Je kunt mij een mail sturen op elisabeth@zodietyfuskerstboomstaat.nl. Niets doen is gen optie, praat over je relatie. Je wilt verandering. Inspireer andere vrouwen met jouw verhaal als je verbaal geweld in de relatie hebt doorbroken.

Wat heb jij gedaan om de spiraal van geweld te doorbreken?

Ik ben opgestaan en zei: “Tot hier en niet verder”. Seksuele interesse in een minderjarige (17 jaar) was de druppel. Met 2 dochters in huis, besefte ik dat er geen vaderkwaliteiten in deze man zaten. Alle inzet in het luchtkasteel stelde niets voor. Het was enkel om mij aan het lijntje te houden. Het was en is de meest dappere beslissing in mijn leven geweest en ik zou hem zo weer maken. Met hulp van betrokken hulpverleners heb ik hem niet meer toegelaten in onze woning. Ik zette door en ging voor mezelf staan. Ik doorbrak hiermee de spiraal van het geweld. De wrede woorden hielden zich niet meer in hun greep.